ΑΡΓΩ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΝ.
ΠΡΩΗΝ SOLNA, GRANLUND, CORBIS, WAR RANEE.
Εναυπηγήθη στα ναυπηγεία SWAN HUNTER.
Ενετάγη στον Στόλο το 1936.
Επί πολλά έτη ήτο ενοικιασμένο για ιδιωτικές μεταφορές.
Εξεποιήθη το 1962.
Το Π/Φ ΑΡΓΩ είναι το 1o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 2... Το Ναρκαλιευτικό ΑΡΓΩ (μετέπειτα ΚΛΕΙΩ) Μ-213 το οποίον ενετάγη το 1968.
  • 3... Η Θαλαμηγός ΑΡΓΩ του Αριστοτέλους Ωνάσση που παρεχωρήθη το 1978 και απεσύρθη το 1995.
Το Π/Φ ΑΡΓΩ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ