ΑΒΜ20

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην ΟΑ21, πρώην Γερμανικό SEETAUCHER LCM 1.
Εσχεδιάσθη βάσει του αμερικανικού τύπου US LCΜ 8.
Εναυπηγήθη: στα Γερμανικά ναυπηγεία Rheinwerth, Walsum.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο: 1965.
Παρελήφθη από την Ελλάδα στις 25 Απριλίου 1991 σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Η ονομασία ΑΒΜ20 δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΑΒΜ21 , ΑΒΜ22 , ΑΒΜ23 , ΑΒΜ24 , ΑΒΜ25 , ΑΒΜ26 , ΑΒΜ27 , ΑΒΜ28 , ΑΒΜ29 , ΑΒΜ30 .
Το Αποβατικό ΑΒΜ20 έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ