ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-6

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εναυπηγήθη στο Λαύριο το 1927.
Το 1941 από Σύρο έφθασε στην Κρήτη όπου διετάχθη η καταστροφή του προκειμένου να μην αιχμαλωτισθή.
Του ιδίου τύπου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-5 .
Το Καταδ. Λαθρεμπορίου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-6 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ