ΜΑΧΗΤΗΣ

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

BOΗΘΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ALGERINE.
ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ NAΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΗΜS POSTILLION.
Απεκτήθη από το Ναυτικό το 1947 μέσω ΟΔΙΣΥ και ενεργοποιήθη το 1950.
Ενετάγη στον Στόλο και υψώθη ελληνική σημαία στις 31 Μαρτίου 1951.
Δεν του ετοποθετήθη οπλισμός και εχρησιμοποιήθη για μεταφορές και εκδρομές του "Εθνικού Ιδρύματος".
Αργότερα εχρησιμοποιήθη για μεταφορές προσωπικού στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος.
Παρωπλίσθη στις 11 Δεκεμβρίου 1973.
Το Βοηθητικό ΜΑΧΗΤΗΣ είναι το 1o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 2... Η Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ τύπου OSPRAY HSY-56A η οποία ενετάγη το 2003.
Του ιδίου τύπου ΑΡΜΑΤΩΛΟΣ (A 12), ΝΑΥΜΑΧΟΣ , ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ , ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ .
Το Βοηθητικό ΜΑΧΗΤΗΣ είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ