ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-5

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εναυπηγήθη στο Λαύριο το 1927.
Το 1941 ευρίσκετο υπό επισκευήν στον Ναύσταθμο και εχρησιμοποιήθη υπό των Γερμανών.
Εβυθίσθη υπό Αγγλικών αεροπλάνων κοντά στο Σούνιο.
Του ιδίου τύπου με το Α-6
Του ιδίου τύπου, ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-6 .
Το Καταδ. Λαθρεμπορίου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-5 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ