ΛΥΚΟΥΔΗΣ (A 481)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

'Ελαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του θεμελιωτού του Φαρικού δικτύου της Ελλάδος, ακαδημαϊκού και ναυάρχου Στυλιανού Λυκούδη.
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Κορωναίου στο Πέραμα.
Ενετάγη στον Στόλο στις 17 Μαρτίου 1976.
Διαθέτει εξέδρα προσνηώσεως ελικοπτέρου.
Το Ανεφοδιαστικό Φάρων ΛΥΚΟΥΔΗΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (A 479).
Το Ανεφοδιαστικό Φάρων ΛΥΚΟΥΔΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ