ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (A 479)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

'Ελαβε το όνομα αυτό προς τιμήν του πυρπολητού του Απελευθερωτικού Αγώνος 1821 Ιωάννη Καραβόγιαννου-Θεοφιλόπουλου ο οποίος υπηρέτησε στα πυρπολικά των Κανάρη και Παπανικολή.
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Κορωναίου στο Πέραμα.
Παρεδόθη στον Στόλο στις 2 Ιανουαρίου 1976 .
Ενετάγη στον Στόλο στις 17 Μαρτίου 1976.
Διαθέτει εξέδρα προσνηώσεως ελικοπτέρου.
Η ονομασία ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΛΥΚΟΥΔΗΣ (A 481).
Το Ανεφοδιαστικό Φάρων ΚΑΡΑΒΟΓΙΑΝΝΟΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ