ΝΑΥΤΙΛΟΣ (A 478)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ
Διαθέτει εξέδρα προσνηώσεως ελικοπτέρου.
Διαθέτει δύο θέσεις ερευνητικών-υδρογραφικών λέμβων.
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Αναστασιάδη-Τσορντανίδη στο Πέραμα.
Καθειλκύσθη στις 19 Νοεμβρίου 1975.
Ενετάγη στον Στόλο στις 3 Απριλίου του 1976.
Το Υδρογραφικό ΝΑΥΤΙΛΟΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Το Υδρογραφικό ΝΑΥΤΙΛΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ