ΣΤΡΑΒΩΝ (A 476)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΝ-ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ.
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία ΝΑΥΣΙ στο Πέραμα.
Καθειλκύσθη στις 14 Νοεμβρίου του 1988.
Ενετάγη στον Στόλο στις 27 Φεβρουαρίου του 1989 με πρώτο κυβερνήτη τον Σημαιοφόρο Δ. Μάγειρα.
Ανήκει στην δύναμη της ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.
Η ονομασία ΣΤΡΑΒΩΝ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
ΣΤΡΑΒΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ