ΠΥΘΕΑΣ (A 474)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Αναστασιάδη-Τσορτανίδη στο Πέραμα.
Καθειλκύσθη στις 19 Σεπτεμβρίου 1983.
Ενετάγη στον Στόλο τον Δεκέμβριο του 1983.
Η ονομασία ΠΥΘΕΑΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Υδρογραφικό ΠΥΘΕΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ