ΑΛΙΑΚΜΩΝ (A 470)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΟΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ.
Πρώην Γερμανικό Saarburg A 1415.
Εναυπηγήθη στις 1 Μαρτίου 1966 στα Γερμανικά Ναυπηγεία Blohm+Voss, Hamburg.
Καθειλκύσθη στις 15 Ιουλίου 1966.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο στις 30 Ιουλίου 1968.
Αγοράσθηκε από το Γερμανικό Ναυτικό τον Φεβρουάριο 1960.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 19 Οκτωβρίου 1994 στον Ναύσταθμο Κρήτης από τον Αντιπλοίαρχο Δ. Δελημιχάλη.
Το Γενικής Υποστηρίξεως ΑΛΙΑΚΜΩΝ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου, ΑΞΙΟΣ (A 464).
Το Γενικής Υποστηρίξεως ΑΛΙΑΚΜΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ