ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (A 469)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Υδροφόρος τύπου ΖΕΥΣ.
Ενετάγη στον Στόλο το 1978 .
Εναυπηγήθη αρχικώς στα Ναυπηγεία Χαλκίδος αλλά τελικώς καθειλκύσθη στον Σκαραμαγκά.
Μεταφέρει 1.300 κυβικά μέτρα ποσίμου ύδατος.
Διαθέτει 2 ηλεκτροκινήτους γερανούς 2 τόννων και 3 τόννων αντιστοίχως.
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υ/Φ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ που ενετάγη το 1945 και παρωπλίσθη το 1976
Του ιδίου τύπου ΖΕΥΣ (A 375), ΩΡΙΩΝ (A 376).
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ