ΚΑΛΛΙΡΟΗ (A 468)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ στο Πέραμα.
Ενετάγη στον Στόλο στις 4 Σεπτεμβρίου 1972.
Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ που ενετάγη το 1952 και παρωπλίσθη το 1965.
Του ιδίου τύπου ΔΟΙΡΑΝΗ (A 467), ΠΡΕΣΠΑ (A 434).
Το Υ/Φ ΚΑΛΛΙΡΟΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ