ΔΟΙΡΑΝΗ (A 467)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ στο Πέραμα το 1980.
Ενετάγη στον Στόλο στις 5 Οκτωβρίου 1980.
Η ονομασία ΔΟΙΡΑΝΗ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΚΑΛΛΙΡΟΗ (A 468), ΠΡΕΣΠΑ (A 434).
Το Υ/Φ ΔΟΙΡΑΝΗ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ