ΑΞΙΟΣ (A 464)

Φωτογραφίες

Highslide JS


Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΛΟΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ.
Πρώην Γερμανικό Coburg A 1412.
Εναυπηγήθη στις 9 Απριλίου 1965 στα Γερμανικά Ναυπηγεία Flensburger Schiffswerft, Flensburg.
Καθειλκύσθη στις 15 Δεκεμβρίου 1965.
Ενετάγη στον Γερμανικό Στόλο στις 9 Ιουλίου 1968.
Αγοράσθηκε από το Γερμανικό Ναυτικό τον Φεβρουάριο 1960.
Παρεχωρήθη από το πλεονάζον υλικό του Γερμανικού Π.Ν.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 30 Σεπτεμβρίου 1991 από τον Αντιπλοίαρχο Β. Ντερτιλή.
Εχει δυνατότητες ανεφοδιασμού με καύσιμα, λιπαντικά και πυρομαχικά και δίδει συνεργειακή υποστήριξη σε μηχανολογικά και οπλικά συστήματα και μπορεί να αναλάβη πολλαπλές αποστολές υποστηρίξεως πλοίων στόλου αλλά και ειδικές αποστολές πλοίου "ΜΑΝΑΣ" των ταχέων σκαφών και ναρκαλιευτικών.
Το Γενικής Υποστηρίξεως ΑΞΙΟΣ είναι το 4o κατα σειρά από τα 4 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Του ιδίου τύπου ΑΛΙΑΚΜΩΝ (A 470).
Το Γενικής Υποστηρίξεως ΑΞΙΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ