ΑΡΑΧΘΟΣ (A 461)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πλοίον Αλιείας Τορπιλλών.
Πρώην Γερμανικό TF 108, πρώην Y 874.
Εναυπηγήθη στις 22 Σεπτεμβρίου 1965 στα Γερμανικά Ναυπηγεία Schweers, Bardenfleth.
Παρεχωρήθη στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 12 Απριλίου 1990.
Η ονομασία ΑΡΑΧΘΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΕΥΡΩΤΑΣ (A 460), ΝΕΣΤΟΣ (A 463), ΣΤΡΥΜΩΝ (A 462).
Το Π.Α.Τ. ΑΡΑΧΘΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ