ΕΥΡΩΤΑΣ (A 460)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πλοίον Αλιείας Τορπιλλών.
Πρώην Γερμανικό TF 106, πρώην Y 872.
Εναυπηγήθη στις 10 Ιουνίου 1966 στα Γερμανικά Ναυπηγεία Schweers, Bardenfleth.
Παρεχωρήθη στα πλαίσια της γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 5 Μαρτίου 1991.
Το Π.Α.Τ. ΕΥΡΩΤΑΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Ο Ατμομυοδρόμων ΕΥΡΩΤΑΣ που ενετάγη το 1885 και παρωπλίσθη το 1917.
  • 2... Το Ναρκαλιευτικό ΕΥΡΩΤΑΣ πρώην φαλαινοθηρικό μετασκευασθέν υπό των βρετανών σε ναρκαλιευτικό που ενετάγη το 1943 και επεστράφη το 1946.
Του ιδίου τύπου ΑΡΑΧΘΟΣ (A 461), ΝΕΣΤΟΣ (A 463), ΣΤΡΥΜΩΝ (A 462).
Το Π.Α.Τ. ΕΥΡΩΤΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ