ΔΙΟΜΗΔΗΣ (A 440)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟ.
Παρεχωρήθη στην Ελλάδα σαν μέρος της Γερμανικής στρατιωτικής βοηθείας.
Ενετάγη στον Στόλο το 1997.
Η ονομασία ΔΙΟΜΗΔΗΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Ρυμουλκό ΔΙΟΜΗΔΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ