ΑΤΡΕΥΣ (A439)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Ρυμουλκό.
Πρώην γερμανικό Ellerbek Y 1682.
Εναυπηγήθη στις 29 Δεκεμβρίου 1970 στα ναυπηγεία Schichau, Bremerhaven.
Καθειλκύσθη στις 2 Ιουνίου 1971.
Ενετάγη στον γερμανικό Στόλο στις 26 Νοεμβρίου 1945.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο τον Μάρτιο 1995.
Η ονομασία ΑΤΡΕΥΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μέσο Ρυμουλκό Λιμένος ΑΤΡΕΥΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ