ΑΙΓΕΥΣ (A 438)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην γερμανικό SCHARHORN Y 815.
Εναυπηγήθη στις 9 Μαίου 1958.
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 2 Αυγούστου 1990.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 5 Μαρτίου 1991.
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΑΙΓΕΥΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Ρυμουλκό ΑΙΓΕΥΣ το οποίον ενετάγη το 1947 και παρωπλίσθη το 1950.
Του ιδίου τύπου, ΜΙΝΩΣ (A 436), ΠΕΛΙΑΣ (A 437), ΠΗΛΕΥΣ (A 413).
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΑΙΓΕΥΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ