ΠΕΛΙΑΣ (A 437)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην γερμανικό KNECHTSAND Y 814.
Εναυπηγήθη στις 3 Δεκεμβρίου 1958.
Παρωπλίσθη από τον Γερμανικό Στόλο στις 18 Οκτωβρίου 1990.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 5 Μαρτίου 1991.
Η ονομασία ΠΕΛΙΑΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΑΙΓΕΥΣ (A 438), ΜΙΝΩΣ (A 436), ΠΗΛΕΥΣ (A 413).
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΠΕΛΙΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ