ΚΕΚΡΟΨ (A 435)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟ
Εναυπηγήθη Ιανουάριο 1986 στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Ενετάγη στον Στόλο 1989.
Η ονομασία ΚΕΚΡΟΨ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΚΑΔΜΟΣ (A 422).  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ