ΠΡΕΣΠΑ (A 434)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ στο Πέραμα.
Ενετάγη στον Στόλο στις 17 Ιουλίου 1976.
Η ονομασία ΠΡΕΣΠΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΔΟΙΡΑΝΗ (A 467), ΚΑΛΛΙΡΟΗ (A 468).
Το Υ/Φ ΠΡΕΣΠΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ