ΓΙΓΑΣ (A 432)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην αμερικανικό LT 1941.
Εναυπηγήθη το 1952.
Ενετάγη στον Αμερικανικό Στόλο το 1954.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 26 Νοεμβρίου 1961.
Η ονομασία ΓΙΓΑΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Ρυμουλκό Λιμένος ΓΙΓΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ