ΝΕΣΤΩΡ (A 428)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην αμερικανικό US Wahpeton YTM 527
Εναυπηγήθη στο Gibbs Gas Engine Co., Jacksonville, Florida
Ενετάγη στον αμερικανικό Στόλο στις 2 Ιανουαρίου 1945
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 22 Νοεμβρίου 1989.
Η ονομασία ΝΕΣΤΩΡ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μέσο Ρυμουλκό Λιμένος ΝΕΣΤΩΡ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ