ΔΑΝΑΟΣ (A 427)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην αμερικανικό US Dekanisora YTM 252
πρώην αμερικανικό US YT 252, πρώην αμερικανικό US ΒYT 4
Εναυπηγήθη στο Gulfport Boiler Works, Port Arthur, Texas
Ενετάγη στον αμερικανικό Στόλο στις 12 Μαρτίου 1942
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 22 Νοεμβρίου 1989.
Η ονομασία ΔΑΝΑΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μέσο Ρυμουλκό Λιμένος ΔΑΝΑΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ