ΙΑΣΩΝ (A 424)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟ
Εναυπηγήθη από την Αναστασιάδης-Τζορντανίδης Πέραμα
Ενετάγη στον Στόλο στις 6 Μαρτίου 1978.
Η ονομασία ΙΑΣΩΝ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου ΗΡΑΚΛΗΣ (A 423), ΟΔΥΣΣΕΥΣ (A 425).
Το Ρυμουλκό ΙΑΣΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ