ΗΡΑΚΛΗΣ (A 423)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟ
Εναυπηγήθη από την Αναστασιάδης-Τζορντανίδης Πέραμα
Ενετάγη στον Στόλο στις 6 Απριλίου 1978.
Το Ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ είναι το 5o κατα σειρά από τα 5 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Η Γαβάρα ΗΡΑΚΛΗΣ του Βώκου που συμμετείχε στον ΑΓΩΝΑ του 1821 και το 1834 επωλήθη στο κράτος και ενετάγη ως ΑΡΗΣ.
  • 2... Το Μπρίκι ΗΡΑΚΛΗΣ του Α. Γιαννίτση το οποίο συμμετείχε στον ΑΓΩΝΑ και ενετάγη στον στόλο το 1830. Επωλήθη το 1840.
  • 3... Το Ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ που ενετάγη το 1940 και εβυθίσθη το 1941.
  • 4... Το Ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ που ενετάγη το 1948 και παρωπλίσθη το 1966.
Του ιδίου τύπου, ΙΑΣΩΝ (A 424), ΟΔΥΣΣΕΥΣ (A 425).
Το Ρυμουλκό ΗΡΑΚΛΗΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ