ΚΑΔΜΟΣ (A 422)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΡΥΜΟΥΛΚΟ
Εναυπηγήθη Ιανουάριο 1986 στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Ενετάχθη στον Στόλο το 1989.
Η ονομασία ΚΑΔΜΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΚΕΚΡΟΨ (A 435).  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ