ΟΥΡΑΝΟΣ (A 416)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Κυνοσούρας στις 27 Δεκεμβρίου 1976.
Ενετάγη στον Στόλο στις 29 Ιανουαρίου 1977.
Η ονομασία ΟΥΡΑΝΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Του ιδίου τύπου, ΥΠΕΡΙΩΝ (A 417).
Το Π/Φ ΟΥΡΑΝΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ