ΑΙΑΣ (A 412)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην αμερικανικό US Ankachak YTM 767, πρώην αμερικανικό US YTB 501.
Εναυπηγήθη στο Luders Marine Construction, Stamford, Connecticut.
Ενετάγη στον αμερικανικό Στόλο στις 5 Νοεμβρίου 1945.
Ενετάγη στον Ελληνικό Στόλο στις 24 Ιουλίου 1972.
Το Ρυμουλκό Λιμένος ΑΙΑΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Ρυμουλκό ΑΙΑΣ που ενετάγη το 1948 και παρωπλίσθη το 1969.
Του ιδίου τύπου, ΑΧΙΛΛΕΥΣ (A 409), ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ .
Το Ρυμουλκό Λιμένος ΑΙΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ