ΑΤΛΑΣ (A 408)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Ριμουλκό Περισυλλογής.
Πρώην F5, πρώην Αγγλικό HMS MEDIATOR.
Εναυπηγήθη στις 18 Οκτωβρίου 1943 στα Σκωτικά Ναυπηγεία Henry Robb, Leith.
Καθειλκύσθη στις 21 Ιουνίου 1944.
Ενετάγη στον Βρετανικό Στόλο στις 8 Νοεμβρίου 1944.
Επωλήθη σε ιδιώτες το 1965.
Αγοράσθηκε από τον Ελληνικό Στόλο την 1η Αυγούστου 1979.
Ενετάγη στο Ελληνικό Ναυτικό τον Δεκέμβριο του 1979.
Το Ρυμουλκό Περισυλλογής ΑΤΛΑΣ είναι το 2o κατα σειρά από τα 2 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Το άλλο πλοίο ήτο το εξής:
  • 1... Το Ρυμουλκό ΑΤΛΑΣ το οποίον ενετάγη το 1917 και παρωπλίσθη το 1921.
Το Ρυμουλκό Περισυλλογής ΑΤΛΑΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ