ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-4

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εναυπηγήθη στην Ιταλία το 1926.
Εχρησιμοποιήτο ως βοηθητικό λιμένος και περιπολικόν ακτών.
Εβυθίσθη υπό Γερμανικών αεροπλάνων στις 24 Απριλίου 1941 κοντά στούς Πεταλιούς όπου είχε μεταφέρει 'Αγγλους στρατιωτικούς.
Του ιδίου τύπου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-1 , ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-2 , ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-3 .
Το Καταδ. Λαθρεμπορίου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-4 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ