ΩΡΙΩΝ (A 376)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΟΝ
Εναυπηγήθη στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Ενετάγη στον Στόλο στις 5 Μαΐου 1989.
Το Π/Φ ΩΡΙΩΝ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
    Τα άλλα πλοία ήταν τα εξής:
  • 1... Το Ανεφοδιαστικό Φάρων ΩΡΙΩΝ το οποίον ενετάγη το 1930 και εχρησιμοποιήθη υπό των Γερμανών έως την βύθισί του το 1944.
  • 2... Το Π/Φ ΩΡΙΩΝ το οποίον ενετάγη το 1948 και παρωπλίσθη το 1977.
Του ιδίου τύπου ΖΕΥΣ (A 375), ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (A 469).
Το Π/Φ ΩΡΙΩΝ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ