ΟΣΤΡΙΑ (A 359)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό των Ναυτικών Δοκίμων.
Απεκτήθη το 1989.
Η ονομασία ΟΣΤΡΙΑ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΟΣΤΡΙΑ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ