ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-32

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ενετάγη στον Στόλο το 1930. Ήτο πετρελαιοκίνητο-ιστιοφόρο.
Το 1941 εξώκειλε και κατεστράφη προσπαθώντας να διαφύγη.
Το Καταδ. Λαθρεμπορίου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-32 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ