ΘΕΤΙΣ (A 307)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Πρώην U.S. AN-103.
Εναυπηγήθη: στα Γερμανικά Ναυπηγεία Krogerwerft, Rendsburg.
Καθειλκύσθη: 1959.
Παρελήφθη από το Αμερικανικό Ναυτικό: Απρίλιος 1960.
Παρελήφθη από το Ελληνικό Ναυτικό στις 9 Αυγούστου 1960 από τον Ανπχο Γρ. Παυλάκη.
Η Φραγματοθέτις ΘΕΤΙΣ είναι το 3o κατα σειρά από τα 3 πλοία που έχουν αυτό το όνομα
Η Φραγματοθέτις ΘΕΤΙΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ