ΣΟΡΟΚΟΣ (A 234)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό των Ναυτικών Δοκίμων.
Απεκτήθη το 1984.
Η ονομασία ΣΟΡΟΚΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΣΟΡΟΚΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ