ΜΑΙΣΤΡΟΣ (A 233)

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

Χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό των Ναυτικών Δοκίμων.
Απεκτήθη το 1983.
Η ονομασία ΜΑΙΣΤΡΟΣ δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σ' άλλο πλοίο του ναυτικού.
Το Μικρό Ριμουλκό Λιμένος ΜΑΙΣΤΡΟΣ έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ