ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-1

Ιστορικά στοιχεία - Γενικές πληροφορίες

ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Εναυπηγήθη στην Ιταλία το 1926.
Εχρησιμοποιήτο ως βοηθητικό λιμένος και περιπολικόν ακτών.
Εγκατελήφθη στον Πειραιά κατά την κατοχή και εχρησιμοποιήθη υπό των Γερμανών.
Μετά τον πόλεμο ευρέθη στον Τάραντα σε κακή κατάσταση. Εβυθίσθη ρυμουλκούμενο καθ' οδόν προς Βεγγάζη χωρίς θύματα.
Του ιδίου τύπου, ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-2 , ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-3 , ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-4 .
Το Καταδ. Λαθρεμπορίου ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΟΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ A-1 είχε τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ