τύπου Zeus

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Αποτελούν βελτιωμένη έκδοση του τύπου ΟΥΡΑΝΟΣ και διαθέτουν πρωραίο γερανό αντλίας καυσίμων. Όταν φορτωθή πλήρως, το κατάστρωμα απέχει 45 εκατοστά από την θάλασσα.
 • Μεταφέρουν ταυτοχρόνως 960 κυβικά μέτρα καυσίμου, 102 κ.μ. JP-5, 115 κ.μ. ποσίμου ύδατος, 146 κ.μ. συσκευασμένου ύδατος.
 • Διαθέτουν 2 ηλεκτροκινήτους γερανούς 2 τόνων και 3 τόνων αντιστοίχως.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 67,02μ.
   • Μέγιστο πλάτος 10,00μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 4,2μ.
   • Εκτόπισμα 1.241τόν., 2.100τόν. πλήρες φόρτου
   • Ταχύτης 10,9 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 28 άτομα
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 1 x πετρελαιοκινητήρας MWM-Burmeister & Wain 12V 20/27, (1.2MW),1.632hp
   • 1 έλιξ
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • 1 ραντάρ ναυτιλίας    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ