τύπου Ατρόμητος

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 30μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,9μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.0μ..
  • Εκτόπισμα 310τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 10 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 1 πετρελαιοκινητήρ 1260 hp., 1 έλιξ  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ