Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 30.48μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,62μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 2.92μ..
  • Εκτόπισμα 260τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 11 κόμβοι
  • Aριθμός Ενδιαιτήσεων 8
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 πετρελαιοκινητήρες Enterprise, 1 έλιξ 1270 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ