τύπου US-518

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 30.8μ.
  • Μέγιστο πλάτος 8,5μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.3μ..
  • Εκτόπισμα 260τ, πλήρες φόρτου 310τ..
  • Ταχύτης Μεγίστη 12 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 8
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 πετρελαιοκινητήρες GM, 1 έλιξ 820 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ