τύπου US-174

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 31.1μ.
  • Μέγιστο πλάτος 7,6μ.
  • Μέγιστο βύθισμα 3.0μ..
  • Εκτόπισμα 210τ, πλήρες φόρτου 320τ.
  • Ταχύτης Μεγίστη 12 κόμβοι
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 8.
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • 2 πετρελαιοκινητήρες GM, 1 έλιξ 820 hp.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ