τύπου ΟΥΡΑΝΟΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Μεταφέρουν 1.322 κυβικά μέτρα καυσίμου.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 67,7μ.
   • Μέγιστο πλάτος 10,0μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 4,7μ.
   • Εκτόπισμα 1.241τόν., 2.100τόν. πλήρες φόρτου
   • Ταχύτης 12 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 28 άτομα
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 1 x πετρελαιοκινητήρας MWM-Burmeister & Wain 12V 20, (1.2MW),1.750hp
   • 1 έλιξ
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • 1 ραντάρ ναυτιλίας
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 2 αντιαερπορικά πυροβόλα Oerlikon 20χιλ.    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ