Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 67μ.
  • Μέγιστο πλάτος 6,7μ.
  • Βύθισμα 1.8μ.
  • Εκτόπισμα 355 τ.
  • Ταχύτης 30 ν.μ. και κατά το 1940 25 ν.μ.
  • Πλήρωμα 70
 • ΠΡΟΩΣΗ
  • Μηχανή 6.500hp
  • 2 μηχανές 4κύλινδρες
  • Αποθήκες άνθρακος 80τόν.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΤΟ 1906
  • 2 ταχυβόλα των 76 χιλ. Χότσκις
  • 4 ταχυβόλα των 57 χιλ. Χότσκις
  • 2 τορπιλλοβλητικοί σωλήνες των 45 εκατ.
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΤΟ 1928
  • 2 πυροβόλα 88χιλ./30 Κρουπ
  • 1 πυροβόλο 40χιλ.
  • 2 τορπιλλοβλητικοί σωλήνες των 45 εκατ.  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ