τύπου Θέτις

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Ποντίσεως Φραγμάτων.
  • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
   • Ολικό μήκος 48,50μ.
   • Μέγιστο πλάτος 10,60μ.
   • Μέγιστο βύθισμα 3,70μ.
   • Εκτόπισμα 560τ. (πλήρες φορτίου 975τ.)
   • Ταχύτης 12,8 κόμβοι
   • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 50 άτομα
   • Αυτονομία 6.500 ν.μ. με 10,2 κ.
   • Καύσιμα 134τ.
  • ΠΡΟΩΣΗ
   • 1 Ντήζελ MAN G7V-40/60, 1470bhp
   • 1 έλιξ
  • ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
   • 1 Ραντάρ ναυτιλίας Decca 707
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
   • 1 αντιαερπορικό πυροβόλο 40χιλ/60cal US Mk3 BOFORS (1.600 βλήματα)
   • 3 αντιαεροπορικά πυροβόλα Oerlikon 20χιλ (25.200 βλήματα)    WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ