τύπου Πρωτεύς

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 68.6μ.
  • Μέγιστο πλάτος 5.7μ.
  • Ύψος 4.1μ.
  • Εκτόπισμα 700 / 960 τόννοι
  • Ταχύτης 14 kts στην επιφάνεια, 9,5 kts σε κατάδυση
  • Ακτίνα δράσεως στην επιφάνεια 1.500 miles, μεγίστη 4.000 miles με 10 kts. Σε κατάδυση 100 miles με 5 kts.
  • Αριθμός Ενδιαιτήσεων 41-45 άτομα
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • Μηχανές Suzler-Diesels 1.420hp
  • Ηλεκτροκινητήρ 1.200 hp
  • Καύσιμα 105 t πετρελαίου
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ
  • 1 πυροβόλο των 40 χιλ.
  • 1 πυροβόλο των 100 χιλ.
  • 8 τορπιλλοβλητικοί σωλήνες των 21 ιντσών (6 στην πλώρη και 2 στην πρύμη)
 • ΚΟΣΤΟΣ
  • £ 119.000 το κάθε ένα  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ