Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  • Ολικό μήκος 47.5μ.
  • Μέγιστο πλάτος 6.6μ.
  • Βύθισμα 3.6μ.
  • Εκτόπισμα 310 τ.
  • Ταχύτης 11 κόμβοι
 • ΠΡΟΩΣΙΣ
  • Ατμομηχανή 94 hp  WebMaster : webmaster@tetraktys.org - ©1998-2010 ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ